Vildmagi

Vildmagi er en praksis, der består af magi, som ikke falder inden for kategorierne af de andre magiformer, og særligt udfolder sig i vildegne, formodentligt ved, at det bliver praktiseret af væsner.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Selvom vildmagi bliver omtalt som én magiform, kan der reelt set være tale om flere forskellige, eftersom vildmagi mest er en fællesbetegnelse for den magi, der er udenfor de andre kategorier. Udtrykket vildmagi kommer af, at den form for magi stort set kun bliver praktiseret i vildegne og af fabelvæsner, vætter eller måske åndevæsner. Da der ikke er eksempler på, at personer kan praktisere vildmagi, er der heller ikke et ord for en magikyndig med det som sit speciale.

Vildmagi er til gengæld et emne, der interesserer mange lærlinge, studerende og forskere indenfor videnslæren bæstologi. Her er især undersøgelser med fokus vildmagien og de, der anvender den være interessante. At studere vildmagi indebærer en ret stor risiko, da det er kendetegnet ved, at det er svært at modvirke med andre magiformer. Det er derfor sjældent muligt at få hjælp fra andre magikyndige, eftersom deres magi ikke kan omgøre vildmagi.

Hvad der er brug for til at studere vildmagi

Først og fremmest bør interesserede i vildmagi holde sig for øje, at det at studere vildmagi aldrig kommer til at betyde, at det bliver muligt at praktisere det. Af netop den grund bliver det anbefalet, at nysgerrige har studeret mindst én anden magiform, før de begynder på at studere  vildmagi, så de ikke står på helt bar bund i deres forskning.

Det kan desuden være en fordel at kunne læse og skrive, da meget af den viden, der bliver indsamlet, vil være nyttigt at kunne skrive ned. Det vil også hjælpe med kunne at læse, hvad andre har skrevet om emnet.

Det vil være en fordel at være en kyndig urtesamler, da det vil give noget at bytte med. Vildegnes væsner er tilsyneladende ligeglade med penge og rigdomme, men kan ofte se værdi i magiske objekter som eksempelvis urter.

Hvordan det er muligt at studere og forske i vildmagi

Vildmagi bliver studeret gennem indsamling af observationer og ved analysering af dem for at forsøge at finde mønstre, som er generelle for magi. Det er dog svært af mange årsager. Først og fremmest fordi der indenfor emnet ofte vil forekomme modstridende oplysninger, dernæst fordi det er meget farligt i det hele taget at beskæftige sig med vildmagi. Sidst, men ikke mindst, fordi vildmagi udvikler sig, og dermed kan det, der var beviseligt sidste år, være helt ved siden af året efter. Det har dog den fordel, at folk, der studerer emnet, aldrig løber tør for arbejde som forsker i vildmagi.

EN INTRODUKTION TIL AVANCERET VILDMAGI

Selvom magikyndige ikke selv kan praktisere vildmagi, kan de godt blive i stand til at påvirke det.

Hvem der praktiserer vildmagi

Der er stor uenighed om, hvem der egentligt kaster vildmagi, hvordan de kaster det, og hvorfor det ikke virker til at være kompatibelt med andet magi. Der er mange forskellige teorier om emnet, hvoraf en af de mere udbredte er, at vildmagi slet ikke har en kaster, men er en form for tilstand i vildegne, der udgør en sær blanding af lovgivning, handelssystem og endda regler for, hvad der er op og ned, sandt og falsk. Ud fra den teori kan fabelvæsner ikke som sådan kaste vildmagi, mere end kræmmeren på torvet kan trylle penge ud af luften. Kræmmeren forstår, hvordan handel virker og kan, ved at bytte varer, opnå penge. Fabelvæsner forstår på samme vis, hvordan vildmagi virker, og det kan derfor virke, som om de skaber effekten, nærmere end handler sig til det.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er vildmagi betegnet som en mystisk praksis, og en magiform.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023