Vildninge

Vildninge er en samfundsfunktion, der består af folk, der har svært ved at underlægge sig samfundets normer og love, fordi de ikke forstår dem eller på anden vis er for kulturelt afvigende.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi bliver vildninge i nogle tilfælde betragtet som legitime at tage som trælle, da de jo ikke er personer. Men det er ikke alle, der mener, at det er god praksis.

KONSULOGISK SKILDRING

Vildninge bliver ofte brugt om folk, der bebor vildegne, eller som er flygtet derfra.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Nogle forveksler desuden vildninge med vildlinge.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022