Viser

Viser er en fortælleværksbetegnelse, der er tilknyttet sange, som bliver anset for at være udpræget folkelige.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver det anset som uhøvisk at udvise for stor begejstring for viser, der jo ikke er balstyriske.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi bliver betegnelsen viser brugt om de sange, der ikke er betegnet som balstyriske.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. oktober, 2023