Vitalsøjler

Vitalsøjler er en livsekstrakt, der er taget fra livsenergien vitalitet.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Vitalsøjler påvirker kroppens modstandskraft og forventede naturlige levetid. Det bliver vurderet, at det normale antal vitalsøjler for personer er ti.

Ekstraktion af vitalsøjler

Hvis personers vitalsøjler bliver udsat for ekstraktion, vil de permanent blive adskilt fra vedkommende og ikke kunne blive genskabt.

Personer med lavt antal vitalsøjler

Hvis en person har et lavt antal vitalsøjler, vil effekter, der påvirker corpus, blive oplevet som værende værre end for folk med et normalt antal vitalsøjler. Hvis en person har mindre end tre vitalsøjler, vil vedkommende være svækket som efter en dræning af vitalitet. Det er derfor ikke muligt at foretage en yderligere normal dræning af personen.

Personer med højt antal vitalsøjler

Hvis en person har fået tilført vitalsøjler, vil vedkommendes naturlige modstandskraft blive styrket. Ekstra vitalitetssøjler gør det mindre risikabelt at blive genoplivet, og der er desuden en teori om, at det måske forlænger den tid, der kan gå, fra en person dør, og til vedkommende senest kan blive genoplivet. En anden teori beskriver, at det med ekstra vitalsøjler er muligt at udskyde den naturlige død og derved leve længere. Der er dog stor fare forbundet ved at forøge antallet af vitalsøjler, da kroppen har svært ved at rumme unaturligt mange af dem, især over længere tid. Ekstra vitalsøjler kan hverken skabe evigt liv eller beskytte mod unaturlige dødsårsager som mord eller uheld. Hvis en person har mere end tyve vitalsøjler, vil overbelastningen svække kroppen så meget, at det svarer til, at personen er konstant udsat for en dræning af vitalitet. I værste fald kan det føre til en såkaldt bristet vitalitet. En person med en bristet vitalitet kan ikke rumme én eneste vitalsøjle, og det er så godt som umuligt at genoplive vedkommende, hvis personen dør. Det er umuligt at genskabe en bristet vitalitet.

Effektsyn

En kaster, der har opnået effektsyn, kan se, om der er blevet foretaget ændringer i modtagerens vitalsøjler. Kasteren kan fornemme, om modtageren har sit normale antal, et højere antal eller et lavere antal vitalsøjler, men vedkommende kan ikke se det konkrete antal af vitalsøjler.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023