Zeisma Dérkomai

Zeisma Dérkomai er en nulevende personage, der er kendt som den nuværende Regent af Fladlandet.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Zeismas fulde navn er Zeisma Dérkomai. Zeisma er et Prydnavn.

Nævneværdige titler

Zeismas fulde titel er Fladlandets Dronning, Grev Zeisma Dérkomai, Baron af Kronlenet. Zeisma bærer titlen Regent, da hun blev udpeget på det seneste Tronvalg. Zeisma er Greve, eftersom hun både er Baron og slægtsoverhoved for en Storslægt, der har Lensejerskab over mere end ét Len. Zeisma er Baron, da hun er den nuværende Lensejer af Kronlenet.

KONSULOGISK SKILDRING

Det er kendt, at Zeisma er særligt glad for gule liljer, der har hvide spidser på bladene.

KRONOLOGISK SKILDRING

Zeisma blev født i år 7 FNFT (under Ørnefreden). Zeisma blev udlært på Ridderlinjen på Laivo. Zeisma Dérkomai blev i år 15 ENFT (under Skrivende Stund) ved et Tronvalg udpeget som Regent af Fladlandet, samt Greve og Baron af Kronlenet.

Offgame Information

Senest opdateret: 1. maj, 2024