Skibe

Skibe er fartøjer, der kan sejle på vandet.

ADVOLOGISK SKILDRING

Skibe bliver oftest beskrevet ud fra en række faktorer:

Skrog: Alle skibe har en ramme, de er bygget op omkring. Grundrammen bliver kaldt skibets skrog. Et skrog bliver målt i størrelse. Her er en liste over størrelserne, fra mindst til størst:

 • Lille bådskrog
 • Mellemstort bådskrog
 • Stort bådskrog
 • Enormt bådskrog
 • Lille skibsskrog
 • Mellemstort skibsskrog
 • Stort skibsskrog

Som udgangspunkt har de størrelser, der hedder noget med bådskrog, en klassisk bådform, og kan sejle på lavere vand. Dem, der hedder noget med skibsskrog, har en skibsform, der stikker en del dybere, men til gengæld bedre kan klare større bølger og stormvejr på åbent vand. Nogle skibe har en variant af en af de to, og er listet op her:

 • Kasseskibe har vekslet manøvredygtighed og fart til plads, men ligner til gengæld en kasse.
 • Katamaraner har vekslet plads til hastighed og manøvredygtighed ved at have to mindre, adskilte skrog i vandet.
 • Langskibe er designet til at kunne sejle både på lavt og dybere vand, og er usædvanligt lange.
 • Trimaraner har vekslet plads til hastighed og manøvredygtighed ved at have tre mindre, adskilte skrog i vandet.

Dæk: Skibe har et antal dæk, hvilket svarer lidt til etager. De fleste skibe har mellem 1 og 3 dæk. Det mest anvendte dæk bliver kaldt hoveddækket. Hvis der er et dæk under det, bliver det kaldt underdækket. Hvis der er et dæk højere placeret end hoveddækket, så bliver det ofte kaldt tagdækket. Hvis der er mere end 1 underdæk vil det nederste af dem oftest blive kaldt bunddækket.

Master og sejl: De fleste skibe har master og sejl. Der er oftest et sted mellem 0 og 3 master. Her er en liste over de forskellige typer af sejl.

 • Gaffelsejl
 • Krabbesejl
 • Nødsejl
 • Råsejl
 • Skråsejl

Kapacitet: Et skibs kapacitet bliver målt i hvor meget lastplads og forbedringsplads det har. Hver lastplads kan blive brugt til at have 1 sending med ombord. Forbedringsplads er udtryk for hvor mange muligheder der er for at udbygge eller effektivisere skibet.

Karakteristika: Et skib har i sit design en række karakteristika indbygget, som ikke kan blive ændret.

Kategorisering af skibe

Skibe er inddelt ud fra deres størrelse og udformning.

Indenfor Fladlandsk advologi er relevante typer af skibe beskrevet i sektionen om skibe i Fladlandsk Markedskartotek.

Kendte eksempler

I Fladlandet er et kendt eksempel på fartøjer husbåde, der nærmest ligner små hyggelige hytter, som kan sejle.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. marts, 2024