Hovedlen

Hovedlen er en egnsvariant, der betegner Len, hvori Hovedstaden og Rigsfæstningen i et givent Rige befinder sig.

Hovedlen er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi er det kendt at i Fladlandet er Hovedlenet Kronlenet, hvori Rigets Hovedstad, Tronstad, befinder sig.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev udtrykket første gang anvendt officielt i år 289 FNFT (under Accalias Århundrede), da Khatan blev udråbt som Fladlandets Hovedlen. Der havde tidligere været Hovedstader i Fladlandet, men ikke Hovedlen, da Riget indtil da havde været inddelt i en anden type af egne. I år 283 FNFT overgik det til at være Kronlenet, hvilket ikke har ændret sig siden.