Antologier

Antologier er tekster, der består af samlinger af udvalgte tekster, som ofte er sammensat ud fra et overordnet tema.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi er antologier Fladlandets Egnsværk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er antologier De Stoltes Byrder, Det Balstyriske Æstedisium og Det Store Fladlandske Slægtsværk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er antologier Chronomicon, Clericalis EVEA og EVEAtroens Ceremoniværk.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er antologier Fladlandets Kulturværk, Fladlandsk Markedskartotek og Handelsrejsehåndbogen.

STRATOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk taktologi er antologier Krigens Dyd.

KONSULOGISK SKILDRING

Antologier bliver ofte tilknyttet antologibetegnelser, hvis deres indhold er indenfor et bestemt tema.

Kategorisering af antologier

Indenfor Fladlandsk konsulogi er antologier Fladlandets Kulturværk, Det Fladlandske Navnekompendium og Fladlandsk Madkunstnerhåndbog.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er antologier Arcana Magica.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi er antologier Arcana Magica og Fladlandets Dosiarium.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er antologier Arcana Magica.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er antologier Arcana Magica og Fladlandets Entiarium.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er antologier Arcana Magica og Fladlandets Bæstiarium.

HERBOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk herbologi er antologier Arcana Magica og Fladlandets Herbiarium.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er antologier Fladlandets Krønike og Vor Ædle Aner.