Personager

Personager er folk, der er, eller har været betydningsfulde, eksempelvis fordi de har gjort noget nævneværdigt.

KONSULOGISK SKILDRING

Personager er en overkategori, som bliver brugt om alle vigtige folk. De fleste personager er, eller var, personer, men der er enkelte undtagelser.   

Indenfor Fladlandsk konsulogi er personager samlet i kategorien nulevende personager.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er personager samlet i kategorien tidsløse personager.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er personager samlet i kategorien historiske personager.