Entitetsbetegnelser

Entitetsbetegnelser er betegnelser, der beskriver entiteter eller noget ved entiteter.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er entitetsbetegnelser Avatarer.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er entitetsbetegnelser dominatorer og omstrejfere.