Steder

Steder er områder, som er har en bestemt beliggenhed og afgrænset størrelse, hvorpå der befinder sig eller foregår noget nævneværdigt.

KARTOLOGISK SKILDRING

Steder er en overkategori, som bliver brugt om alle vigtige områder.

Kategorisering af steder

 Steder er inddelt ud fra deres udformning, størrelse, samt kulturelle og strategiske betydning.

Indenfor Fladlandsk kartologi er steder inddelt i attraktioner, bydele, byer, egne, fæstningsværker, landmærker, områdefortællinger, sagnsteder og strækninger.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Virkelighedsplaner er teoretisk set også steder, men på en meget ukartologisk måde og bliver derfor normalt ikke talt med i den sammenhæng.

Indenfor Fladlandsk kosmologi er virkelighedsplaner relevante og bliver netop omtalt som værende steder.