Vidensbetegnelser

Vidensbetegnelser er betegnelser, der beskriver vidensidéer eller noget ved vidensidéer.

KATEGORISERING AF VIDENSBETEGNELSER

Vidensbetegnelser er inddelt i tilstandsbetegnelser, urkræftsbetegnelser og vidensgrader.

No posts found.