Tider

Tider er tider, der beskriver alt, der foregår eller er foregået indenfor en given årrække.

KRONOLOGISK SKILDRING

Tider er altid unikke og udtrykket bliver derfor brugt til at beskrive en specifik afvikling af en kulturhandling, som eksempelvis Accalia Derkomais Kroning.

Kategorisering af tider

Tider er inddelt ud fra varighed og hvordan de bliver beskrevet.   Indenfor Fladlandsk kronologi er tider inddelt i begivenheder, forløb, perioder og tidslinjer.