Tider

Tider er noget betydningsfuldt, der foregår inden for en afgrænset tidsperiode.

KRONOLOGISK SKILDRING

Tider er altid unikke, og udtrykket bliver derfor brugt til at beskrive en specifik afvikling af en kulturhandling, som eksempelvis Accalia Derkomais Kroning.

Kategorisering af tider

Tider er inddelt ud fra varighed, og hvordan de bliver beskrevet.

Indenfor Fladlandsk kronologi er tider inddelt i begivenheder, forløb, perioder og tidslinjer.