Tekstbetegnelser

Tekstbetegnelser er betegnelser, der siger noget om tekster eller noget i tekster.

KATEGORISERING AF TEKSTBETEGNELSER

Tekstbetegnelser er inddelt i antologibetegnelser, fortælleværksbetegnelser, ordsprogsbetegnelser, skriftkildebetegnelser og udtryksbetegnelser.