Egne

Egne er steder, der er defineret ud fra beliggenhed i forhold til geografisk afgrænsede kendetegn, samt indbyggernes kulturelle træk og områdets magthaver.

KARTOLOGISK SKILDRING

Egne er et nyttigt udtryk til at definere områder på, fordi det kan blive anvendt om nærmest alle varianter og størrelser.

Kategorisering af egne

Egne bliver inddelt ud fra, hvilken type magthaver de har, eller at de ikke har en.

Indenfor Fladlandsk kartologi er egne ofte kendetegnet ved én samlet magthaver.

Indenfor Fladlandsk kartologi er egne inddelt i Herreder, Len, Riger, Storkolonier og vildegne.