Lovgivninger

Lovgivninger er tekster, hvori magthavere definerer tilladt adfærd for personer indenfor en given ramme.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er lovgivninger samlet i kategorien Tempellove.

ADVOLOGISK SKILDRING

Lovgivninger indeholder ofte en liste over forseelser, samt retningslinjer for hvilke straffe de bør medføre. Der kan også være en rammesætning for, hvem der har domsret indenfor lovgivningen. Lovgivninger er inddelt ud fra, hvem de er for, og hvem der håndhæver dem.

Kategorisering af lovgivninger

Indenfor Fladlandsk advologi er lovgivninger samlet i kategorien egnslove.