Fortælleværker

Fortælleværker er tekster, som udtrykker tanker, følelser eller holdninger, ofte i en form, der indeholder rim, melodi, illustrationer eller rytme.

KONSULOGISK SKILDRING

Fortælleværker omhandler oftests begivenheder, der allerede er sket, eller som kommer til at ske.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er der nogle, der har svært ved at skelne mellem kunstværker og fortælleværker. En vigtig forskel er at fortælleværker er en type tekster, og derfor kan blive afskrevet og gengivet af andre.

Kategorisering af fortælleværker

Indenfor Fladlandsk konsulogi er fortælleværker inddelt i digte, dramaer og sange.