Fortælleværker

Fortælleværker er tekster, som udtrykker tanker, følelser eller holdninger, ofte i en form, der indeholder rim, melodi, illustrationer eller rytme.

KONSULOGISK SKILDRING

Fortælleværker omhandler oftests begivenheder, der allerede er sket, eller som kommer til at ske.   Indenfor Fladlandsk konsulogi er fortælleværker inddelt i digte, dramaer, illustrationer og sange.