Kulturhandlinger

Kulturhandlinger er kulturer, der beskriver forventningsrammer for adfærd i en given situation, etableret i overensstemmelse med relevante skikke.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er kulturhandlinger samlet i kategorien etikette.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er kulturhandlinger inddelt i forbrydelser, kulturforpligtelser, kulturprivilegier, praksisser, praksisgrupper og straffe.

TAKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk taktologi er kulturhandlinger samlet i kategorien kamphandlinger.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er kulturhandlinger inddelt i ceremonier, fester, kulturudtryk, lege, markører, prøver, skikke og spil.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er kulturhandlinger samlet i kategorien magihandlinger.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er kulturhandlinger samlet i kategorien troshandlinger.