Byer

Byer er steder, hvor flere beboede bygninger ligger tæt op ad hinanden, og hvis indbyggere har et kulturelt fællesskab.

KATEGORISERING AF BYER

Byer bliver inddelt ud fra, hvilken størrelse og indflydelse de har, samt hvor udviklet byens administration er.

Byer er inddelt i bygder, flækker, landsbyer, stader og storstader.   Byer kan derudover blive betegnet med byvarianter.