Kulturidentiteter

Kulturidentiteter er kulturer, der beskriver, når personer identificerer sig ud fra en given kulturs træk og forventninger.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er kulturidentiteter samlet i kategorien kønsidentiteter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er kulturidentiteter samlet i kategorien trosidentiteter.