Sendinger

Sendinger er ejendele, der fylder eller vejer så meget, at der er brug for et fartøj for at transportere dem.

ADVOLOGISK SKILDRING

Sendinger er inddelt ud fra deres anvendelighed.

Indenfor Fladlandsk advologi er sendinger inddelt i forsyninger og specialsendinger.