Guddomme

Guddomme er entiteter, men langt mere magtfulde, hvilket kommer til udtryk ved, at der er Religioner bygget op omkring dem.

Guddomme er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Guddomme har ikke en fast fysisk form, men kan vælge at skabe sig Avatarer.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Guddomme betegnet som et Guddommeligt udtryk.

Kategorisering af Guddomme

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Guddomme Archimedes, Eurika, Extazia, Solairn og Vartigan. Bemærk, at opremsning af Guddomme indenfor EVEA altid sker ud fra den Hellige rækkefølge, som er Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment de fire Guddomme, EVEAtroen er centreret omkring, når udtrykket Guddomme bliver brugt.I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment de fire Guddomme, EVEAtroen er centreret omkring, når udtrykket Guddomme bliver brugt.