Fæstningsværker

Kommer

STRATOLOGISK SKILDRING

Fæstningsværker tager form af forsvarsdygtige konstruktioner og har en strategisk betydning for det sted, de er bygget.

Kategorisering af fæstningsværker

Fæstningsværker bliver inddelt ud fra hvilken form de har.   

Indenfor Fladlandsk stratologi er Fæstningsværker inddelt i bolværk og fæstninger.