Accadias Celestologielektorat

Accadias Celestologielektorat er Celestologielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Accadia i Kronlenet.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Accadias Celestologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det Celestopensum, som Accadias Celestologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Celestologiske beføjelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver følgende opgaver varetaget af Accadias Celestologielektorat.

  • Afklarer i samarbejde med Accadias Aristologielektorat, grænsen mellem det mystiske og verdslige, hvilket har stor indflydelse på, hvilken videnslærer et givent emne hører under.
  • Vedligeholder indholdet i Chronomicon på vegne af Fladlandets Royale Tempelråd.
  • Valg af indholdet i Clericalis EVEA.
  • Vedligeholder indholdet i EVEAs Tempellov på vegne af Fladlandets Royale Tempelråd.
  • Vedligeholder indholdet i EVEAtroens Ceremoniværk på vegne af Fladlandets Royale Tempelråd.
  • Valg af hvilke steder, der bliver betegnet som Helligdomme eller pilgrimsmål.
  • Valg af indholdet i Fladlandets Mystikordværk.
  • Valg af det Fladlandske Celestopensum.
  • Ret til at gennemlæse og censurere alle bøger, der bliver trykt på Bogtrykkeriet, især med henblik på at fjerne farlig viden.
  • Håndterer sager involverende skandaløse Professorer tilknyttet mystiske videnslærer på Fladlandske Akademier.

Håndtering af skandalesager

Håndtering af sager involverende skandaløse Professorer tilknyttet mystiske videnslærer på Fladlandske Akademier bliver beskrevet i EVEA’s Tempellov, men kan blive opsummeret på følgende måde: Et mystisk Elektorat i Fladlandet kan indsende en klage til Accadias Celestologielektorat, hvis de vurderer at en given Professor har en adfærd, der er i kritisk kontrast til de retningslinjer, der er fremsat af det givne Elektorat. Accadias Celestologielektorat forholder sig så til sagen og fremsætter derefter en konklusion, som enten er at den anklagede er uskyldig eller skyldig. Hvis personen er uskyldig, vil vedkommende opnå immunitet overfor den type anklager i flere år efterfølgende. Hvis vedkommende bliver fundet skyldig, bliver vedkommende henrettet.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Celestologielektoratet oprettet i år 289 FNFT (under Accalias Århundrede) med navnet Fladlandets Celestologielektorat. I år 275 FNFT blev det flyttet til Accadia og omdøbt til Accadias Celestologielektorat. Fladlandets Celestologielektorat er dermed en forældning af Accadias Celestologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. marts, 2024