Ærkelecktorer

Ærkelecktorer er en titelvariant af den Højadelige titel Ypperstepræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Ypperstepræster, som favoriserer Guddommene Tvillingerne ligeligt.

Ærkelectorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Ærkelecktorer minder om den tilsvarende for Ypperstepræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkelecktorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at for at blive Ærkelecktorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, Eurikatro og Archimedestro.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 5 Præsteprøve (Guddomsprøve) indenfor Archimedestroen eller Eurikatroen, og er den eneste nulevende person, der har det.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansatte andre

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Ærkelecktor udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • * Lectorlærlinge af første grad.
 • * Lektorlærlinge af første grad.
 • * Lectorlærlinge af anden grad.
 • * Lektorlærlinge af anden grad.
 • * Lectorer.
 • * Lecktorer.
 • * Lektorer.
 • * Reservehøjlectorer.
 • * Reservehøjlektorer.
 • 21 Højlectorer, 1 tilknyttet hvert af Fladlandets 21 Len (og Templer).
 • 21 Højlektorer, 1 tilknyttet hvert af Fladlandets 21 Len (og Templer).
 • * Akolytter, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • 1 Tempelkommandant, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Tempelvogtere, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Auditører, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Royalt Tempelråd.
 • * Tempelkommandører, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Royalt Tempelråd.

Ærkelecktoren kan derudover udpege følgende grader:

 • * Tempelaspiranter, men kun til et Tempel Ærkelecktoren selv er tilknyttet.
 • * novicer, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * livsnovicer, men kun, hvis Ærkelecktoren agerer som en del af et Tempelråd.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkelecktorer bærer formodentligt orakeltegn for enten Eurika eller Archimedes, men det er lidt uklart.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. april, 2024