Ærkelecktorer

Ærkelecktorer er en titelvariant til den Højadelige titel Ypperstepræster og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Ypperstepræster, der favoriserer Guddommene Tvillingerne ligeligt.

Ærkelectorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkelecktorer betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkelecktorer bærer formodentligt orakeltegn for enten Eurika eller Archimedes, men det er lidt uklart.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. august, 2022