Ærkelektorer

Ærkelektorer er en titelvariant af den Højadelige titel Ypperstepræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Ypperstepræster, som favoriserer Guddommen Eurika.

Ærkelektorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Ærkelektorer minder om den tilsvarende for Ypperstepræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkelektorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at for at blive Ærkelektorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro og Eurikatro.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 5 Præsteprøve (Guddomsprøve) indenfor Eurikatroen.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansatte andre

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Ærkelektor udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • * Lektorlærlinge af første grad.
 • * Lektorlærlinge af anden grad.
 • * Lektorer.
 • * Reservehøjlektorer.
 • 21 Højlektorer, 1 tilknyttet hvert af Fladlandets 21 Len (og Templer).
 • * Akolytter, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • 1 Tempelkommandant, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Tempelvogtere, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Auditører, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Royalt Tempelråd.
 • * Tempelkommandører, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Royalt Tempelråd.

Ærkelektoren kan derudover udpege følgende grader:

 • * Tempelaspiranter, men kun til et Tempel Ærkelektoren selv er tilknyttet.
 • * novicer, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Tempelråd.
 • * livsnovicer, men kun, hvis Ærkelektoren agerer som en del af et Tempelråd.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkelektorer bærer et trin 5 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et stikkende, kapitalt E samt tallet 1 (I).

Offgame Information

Senest opdateret: 30. april, 2024