Ærkelektorer

Ærkelektorer er en titelvariant til den Højadelige titel Ypperstepræster, og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Ypperstepræster, der favoriserer Guddommen Eurika.

Ærkelektorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkelektorer betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkelektorer bærer et trin 5 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et stikkende, kapitalt E samt tallet 1 (I).

Offgame Information

Senest opdateret: 14. januar, 2023