Allesia

Allesia er et Len i Fladlandet, der er kendt for gyldne, frodige rapsmarker og summende bier.

KARTOLOGISK SKILDRING

Allesia befinder sig i den østlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Bakkedalen, Khatan, Kronlenet, Morænen og Neyala. Allesia består af ni Herreder.

Indenfor Fladlandsk kartologi er Allesia betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er græsland og skovland. Landskabet består primært af blomstermarker og lyngområder. Udover skoven, er der enkelte klynger af gamle træer af typerne eg og navr. I forhold til dyreliv er der især mange bier, sommerfugle, mus og kaniner.

Landmærker

Lenet indeholder klippeplateauet Ørnedraget og Oldenskov.

Områdefortællinger

Lenet er en del af områdefortællingen Hjertelandet.

Strækninger

Lenet indeholder strækningen Nadafloden.

Byer

Lenet indeholder staderne Alnaya og Apia, samt Lensstaden Ariala.

Seværdigheder

Lenet indeholder følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Kyriakastellet og Ørneruinen.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Lensejeren af Allesia er Slægten DeChatara.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

Særligt udbredte favoriseringer er Eurikatroen og Extaziatroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Allesias Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:

Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningener kendt for at være interesseret i viden og kultur. Det er et af de Len, hvor flest indbyggere kan læse og skrive. Indbyggere i Allesia er stolte af deres Len og omtaler det ofte med udtrykket: “Først i alfabetet – Først i vore hjerter”, der henviser til, at Allesia er det første Len i alfabetet, og at stort set alle byer i Lenet starter med A.

Beskæftigelser

Biavler, blomsterbinder, skriver, voksskulptør, honningbrygger.

Kulturer i egnen

Egnshøjtider inkluderer den lokale udgave af Lysfesten, der i Allesia bliver fejret ved at tænde lys på små både i Nadafloden, eller hvor der ellers er vand, som eksempelvis dammene ved Vokskastellet.

Egnsprøver inkluderer at lade sig omslutte af bier uden at gå i panik. Der er også en variant, hvor det handler om at skulle få bind for øjnene og så føre sin hånd ind i et bistade og finde en skjult genstand.

Egnsretter inkluderer særlige drikke eller retter, der er lavet på, eller som er sødet med honning.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Allesia oprettet under Standhaftighedens Skjolde (500-450 FNFT) som én samlet egn. Det blev dengang adskilt fra Vildskoven af Den Avillionske Koloniseringsstyrke, der oprettede området som en særskilt egn og navngav den ud fra dens skønne landskab. I 289 FNT blev Allesia formaliseret som værende et Fladlandsk Len, som en del af nyetableringen af Riget Fladlandet.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. september, 2023