Archimedestroen

Archimedestroen er en favorisering af Guddommen Archimedes indenfor EVEAtroen.

Archimedestroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Archimedestroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der favoriserer Archimedes, og dermed følger Archimedestroen, bliver kaldt Archimedestro. For at en person kan blive Archimedestro, forudsætter det, at vedkommende allerede er EVEAtro, har gennemført en navngivningsceremoni under Archimedes, samt bærer en Obscurus og et Heronavn.

Archimedes bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at dygtiggøre sig og blive mere effektive, samt søge og kontrollere viden. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Archimedes, bliver kaldt mørk Archimedestro.

Tilbedelse indenfor favoriseringen

Archimedestro personer opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante. De viser tydeligt, at de favoriserer Guddommen Archimedes.

Favoriseringens læresti

Indenfor Archimedestroen er det vigtigste Livsværket. Det bliver tydeliggjort ved, at alle Archimedestro personer har valgt at være medlem af Obscurus Orden.

Blandt de Archimedestro er det udbredt at føle afmagt. Bekymringen er, at hvis følelsen af afmagt ikke bliver holdt stangen, fører den til meningsløshed, og for de Archimedestro er det forfærdeligt at være meningsløs. Derfor bliver de Archimedestro gennem deres uddannelse hjulpet til at følge Archimedestro værdier, hvormed de lærer at opbygge indsigt, der lader dem stå imod afmagtens greb. Tre principper er vigtige for de Archimedestro:

De Archimedestro er meget opmærksomme på, at døden en dag vil indhente dem, og at deres tid er begrænset. Derfor er det vigtigt for dem at bruge deres tid fornuftigt.

 • Dedikation betyder, at Archimedestro bør udvælge sig og stræbe efter at realisere et Livsværk, der er vigtigere end dem selv, og som de ikke igen vil fravige.
 • Formalia betyder, at Archimedestro bør handle ud fra det nedskrevne og formaliserede for at sikre sig mod afmagt. For der er mening og styrke i at kende reglerne og gennem påvirkning af dem kunne opnå indflydelse.
 • Effektivitet betyder, at Archimedestro bør bruge deres tid, viden og ressourcer bedst muligt, samt tilskynde andre til det samme.

Favoriseringens Skismaer

Indenfor Archimedestroen er det et kendt skisma, hvad årsagen er til, at den Archimedestro bør forfølge sit Livsværk.

 • Evighedens sti tilskynder, at Archimedestro bør forfølge et Livsværk, som vil bringe dem et prægtigt eftermæle og sikre, at de vil blive husket efter deres død. Det største, de kan opnå, er at blive kåret som Hero, og de vil ofte sammenligne sig selv med de Heroer, de har taget navn efter. Obscurus Orden er for dem det mest effektive redskab til at opnå deres mål, og de vil ofte forsøge at vinde magt og indflydelse i ordenen, så de kan være med til at bestemme reglerne. De går ofte op i deres testamente for at sikre, at deres efterfølgere mindes dem. De frygter tit, at nogen vil stjæle deres idéer og viden for selv at bruge den. De går derfor meget op i at holde deres vigtigste opdagelser hemmelige. Nogle af dem bygger gravmonumenter til deres eget minde, hvori de stiller deres fortællinger og bedrifter til skue for verden.
 • Enhedens sti tilskynder, at Archimedestro bør forfølge deres Livsværk, fordi Livsværket i sig selv er det, der giver livet mening og værdi. Mange af dem ser Heroerne som forbilleder og de vil ofte studere historien om Heroerne for at lære af dem. For dem er Obscurus Orden en måde at få hjælp og støtte til deres Livsværk. Mange finder meningen i netop at bidrage til det store og prægtige fælles værk på deres egen måde. De går ofte op i deres testamente, fordi tanken om at se deres værk slutte med dem selv er smertefuld. De frygter tit, at deres prægtige Livsværk vil blive misbrugt til slette formål, og de bruger derfor meget tid på at udtænke regler og systemer, som kan sikre dets rette brug. De bruger meget tid på at finde nogen, der har potentialet til måske sågar at overgå dem selv, som de kan videregive deres værk til via deres testamente. Nogle af dem bygger gravmonumenter, som kan beskytte deres værk eller den viden, værket hviler på, og sikre at andre kan bygge videre på det, de har skabt.
 • Helhedens sti tilskynder, at Archimedestro bør forfølge deres Livsværk for at beskytte og udvikle hele Fladlandets samfund. De mener, at Obscurus Orden med alle dets regler og systemer er uundværligt for at sikre samfundets beståen og især kontrollere den farlige viden, som Livsværkerne selv skaber. For dem er Heroerne til for at være forbilleder for andre, så alle ved, hvem de bør se op til og efterligne. De bruger meget tid på at holde øje med andre i Obscurus Orden og sikre sig, at ingen bryder reglerne eller opnår for stor magt. De går ofte op i deres testamente for at sikre, at nogen, som de stoler på, overtager deres vigtige post efter dem selv. Nogle af dem bygger hemmelige gravmonumenter fyldt med gåder og fælder, som skal sikre, at kun de værdige får adgang til deres farlige viden og magtfulde ejendele.

Favoriseringens redskaber

Indenfor Archimedestroen bliver der anvendt en række redskaber til tilbedelse, særligt i forbindelse med livseremonier under Archimedes. De mest kendte er Obscuru og Hellig ild. Derudover bliver der anvendt lanterner og glødefade.

Altre og husaltre dedikeret til Archimedes bliver dekoreret ud fra at skabe en dunkel stemning omgærdet af hemmelighedsfuldhed. Her bliver der ofte anvendt genstande af sortmalet metal, samt kobber, bronze og jern. Kedler, lysestager, nøgler og lanterner er udbredt.

Favoriseringens symboler

Archimedestroen anvender Archimedes’ symboler. Archimedes’ primære symbol er Portenes Lås. Guddommen derudover følgende symboler tilknyttet: Evighedsnøglen og Beskytterens Bog.

Favoriseringens anden symbolik

Archimedes har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet ild: Archimedes’ element er ild, særligt i form af aspektet varme.
 • Årstiden efterår: Archimedes’ årstid er efteråret. Deres tilstedeværelse skulle efter sigende være enorm stærk i efterårsmånederne, hvor der er utallige faldne blade i forskellige farver, mens det hemmelige og mørket vender tilbage.
 • Madvarer: Archimedes bliver forbundet med hindbær, valnødder, rabarber.
 • Instrumenter: Archimedes bliver forbundet med a cappella.

Favoriseringens farvetema og stil

Archimedestroens stil handler om varme. For alle, der favoriserer Archimedes, Eurika eller begge Tvillingerne, er farveskemaet en skala. Archimedes anvender rød som den primære farve, for Eurika er gul den primære farve, og for Tvillingerne er orange den primære farve. Hvilke andre farver, der bliver brugt, handler om, hvordan relationen mellem Tvillingerne er.

HvidGulOrangeRødSort
LysEurikaTvillingerneArchimedesVarme

For Archimedes’ vedkommende vil de sekundære farver blive valgt ud fra relationen til Eurika. Hvis det eksempelvis er tøj til en Archimedestro person, der står fjernt i forhold til Eurika, vil der være flest af de varmere farver (røde og sorte). Det vil derimod være de lyse farver (gule og hvide), hvis personen ser sig som tættere på Eurika. Det vigtigste er dog, at rød er den primære farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

For Archimedes’ vedkommende vil de sekundære farver blive valgt ud fra relationen til Eurika. Hvis det eksempelvis er tøj til en Archimedestro person, der står fjernt i forhold til Eurika, vil der være flest af de varmere farver (røde og sorte). Det vil derimod være de lyse farver (gule og hvide), hvis personen ser sig som tættere på Eurika. Det vigtigste er dog, at rød er den primære farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

Udover at efterleve værdierne, ofte indtænke symboler, farver eller symbolik i beklædningsgenstande og adfærd, er der en række små hverdagshandlinger, som mange Archimedestro personer vælger at gøre indimellem for at understøtte deres tro. Det kan være at bede bønner, ofte foran et Alter eller husalter til Archimedes. Det kan eksempelvis være Archimedes’ Hverdagsbøn. En anden handling kan være at brænde hemmelige dokumenter, skrive på sit testamente eller planlægge sit eftermæle. Derudover sværger Archimedestro personer ofte hemmeligheder obscurt ved at udtale Obscuruseden, mens de berører deres Obscurus.

Favoriseringens forkyndere

Forkyndere af Archimedestroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Lector. I praksis inkluderer forkyndere også Lectorlærlinge af første grad, Lectorlærlinge af anden grad, Højlectorer og Ærkelectorer, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab. Bemærk, at Lektorer, i modsætning til Lectorer, forkynder Eurika. Derudover forkynder Lecktorer Tvillingerne ligeligt.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Ærkelectorer. Ærkelectorer bærer et trin 5 orakeltegn, der tager form af et udfyldt nøglehul med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Højlectorer. Højlectorer bærer et trin 4 orakeltegn, der tager form af et udfyldt nøglehul med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Reservehøjlectorer. Reservehøjlectorer bærer oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Lector bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højlector, kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højlector bærer.
 • Præster, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Lectorer. Archimedes bærer et trin 3 orakeltegn, der tager form af et udfyldt nøglehul.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Lectorlærlinge af anden grad. Lectorlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn, der tager form af et nøglehul, hvor kun bunden er udfyldt.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt for Lectorlærlinge af første grad. Lectorlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn, der tager form af et nøglehul, som ikke er udfyldt.

Forkyndernes Guddomspagt

Guddomspagten med Archimedes indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Archimedes. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Archimedes’ værdier og udlever deres Guddommelige vilje, hvis de kalder dem til handling.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Archimedestroen omkring år 900 FNFT (under Forfaldets Falmen), da den udsprang af Tvillingetroen. I år 479 FNFT (under Standhaftighedens Skjolde) havde trosretningen ændret sig til at være en favorisering under EVEAtroen.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. april, 2024