Aristologi

Aristologi er en videnslære, der omhandler studiet af dannelse, finere etikette og æstetik.

Aristologi er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor Aristologi forudsætter adgang til et Hof.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Aristologi betegnet som en verdslig videnslære.

Aristologer

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt Aristologer. Aristologer har certificeringsgrad IV, indenfor Aristologi.

Aristologielektorater

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Accadias Aristologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Accadias Aristologielektorat bestemmer indholdet i De Stoltes Byrder, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i Aristologi.

Aristopensum

Indenfor Fladlandsk Aristologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det Aristopensum, som er udvalgt af Accadias Aristologielektorat. Aristopensummer danner desuden grundlag for certificering indenfor Aristologi.

Aristokoncepter

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver enkelte fænomener omtalt som Aristokoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022