Blodegern

Blodegern er fabelvæsner, der bliver beskrevet som lignede et almindeligt egern, men ved nærmere eftersyn bærer dens øjne et dybt rødligt skær.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der har været adskillige observationer af blodegern men der er stadigt meget tvivl om hvad der sker bag de blodrøde øjne.

Kategorisering af blodegern

Blodegern er kategoriseret som trin to fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Blodegern er ifølge en beretning blevet sammenlignet med flagermus i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mini.

Væsentræk og type: Blodegern bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Et blodegern er, uheldigvis, ikke svære at finde, for personer i vildegnen Stenkronen, og bliver derfor vurderet til at være udbredte. Der er dog den udfordring at det kan være svært at kende forskel på et blodegern og et almindeligt egern.

Kraftgrad: Blodegern er ofte at finde umiddelbart før nogen bliver grebet af blodrus og dræber andre. Men blodegern er ikke direkte selv set gøre noget, så der er stor tvivl om hvad sammenhængen er, selvom der tydeligvis er en. En teori er at blodegern kan forstærke følelser, hvilket bliver vurderet til at svare til en trin to effekt, og blodegern bliver derfor betegnet som småændrende.

Farlighedsgrad: Blodegern bliver beskrevet som værende småændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Blodegern bliver derfor vurderet som småfarlige.

Trin: Blodegern bliver beskrevet som mini, udbredte, småændrende og småsfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver blodegern betegnet som trin to fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. februar, 2022