Blodegern

Blodegern er fabelvæsner, der ligner et egern, hvis øjne har et dybt og intenst rødligt skær af vanvid.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Blodegern er ifølge myten vilde og dødbringende fabelvæsner, der til forveksling ligner almene egern, som sidder i træer og følger folk med øjnene. Myten fortæller, at blodegern oftest er at finde i vildegnen Stenkronen, hvor deres invaderende blik kan indgyde morderisk blodrus i folk, der uforvarende rejser gennem området. Samtidig fortæller myterne, at blodegern er bevidste om deres egne kræfter, hvilket gør dem yderst farlige. Der er ofte blevet fundet døde folk med opsprættet hals i områder, hvor blodegern holder til, men der er stadigt meget tvivl om, hvad der sker bag de blodrøde øjne.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er blodegern betegnet som mini, udbredte, småændrende, småsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af blodegern

Blodegern er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Blodegern er i myter blevet sammenlignet med flagermus i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mini.
  • Væsentræk og type: Blodegern bliver i myter beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.
  • Sjældenhedsgrad: Blodegern er, uheldigvis, ikke  svære at finde i vildegnen Stenkronen. På en måde. Det er i hvert fald nemt at finde egern. Udfordringen er, at det kan være svært at kende forskel på et blodegern og et almindeligt egern. Blodegern bliver derfor kategoriseret som værende udbredte.
  • Kraftgrad: Ifølge myter er der ikke en klar beskrivelse af, hvad blodegern har af kræfter, ligesom at der ikke er nogen, som har observeret dem, gøre nogen fortræd. Derfor er der stor tvivl om, hvad sammenhængen med de voldsomme drab omkring dem er, selvom der selvfølgelig er en. Den mest udbredte teori er, at blodegern med deres blodrøde blik kan indgyde morderisk blodrus i folk, hvilket gør, at blodegern bliver betegnet som småændrende.
  • Farlighedsgrad: Blodegern er betegnet som småændrende, og myterne beskriver deres adfærd som velovervejet, men det er antageligt muligt at undgå fare ved ikke at søge øjenkontakt med væsnet eller kun opsøge dem alene. Eftersom det er muligt at undgå faren bliver blodegern vurderet til at være småfarlige.
  • Trin: Eftersom blodegern bliver betegnet som mini, udbredte, småændrende og småfarlige, konkluderer bæstvejningen, at de er trin 2 fabelvæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af blodegern.

Oplevelsen af et møde med et blodegern

Mødet med et blodegern bliver beskrevet som overraskende og forstyrrende. I nærheden af blodegern vil der ofte ligge kroppe fra stakkels folk eller dyr, der er blevet ofre for blodrus og voldsomhed. Lydene virker unaturligt rolige med fuglefløjt og andre dyrelyde. Blodegern er kendt for deres blodrøde øjne, der stirrer ind i folks sjæl, og indgyder fremmede og fjendske følelser. Pulsen slår hurtigere. Tanker om at kæmpe forplanter sig i tilstedeværendes tankelandskab: “Jeg er blevet gjort uret! Forfærdelig krænkelse er sket imod mig! Død til den fjende, der gjorde det imod mig! Kun døden kan rense mig fra skam!”

Offgame Information

Senest opdateret: 2. oktober, 2023