Blomsterhøjen

Blomsterhøjen er en gravhøj, der befinder sig i Lenet Bakkedalen, og som er kendt for måske at være Ragnars af Folkaættens sidste hvilested.

KARTOLOGISK SKILDRING

Blomsterhøjen befinder sig i udkanten af Gravhøjsbæltet. Blomsterhøjen er beskrevet som den af gravhøjene i Gravhøjsbæltet, hvorpå der gror de smukkeste blomster.

Indenfor Fladlandsk kartologi er Blomsterhøjen betegnet som en seværdighed.

Oplevelsen af Blomsterhøjen

Blomsterhøjen er et behageligt og fredfyldt sted at være.Ved Blomsterhøjen er der mangefarvede smukke blomster, og selv efter det har sneet, dukker der kort efter små spirer op. Blomsterne står vildt, og der er mange forskellige slags. Ved gravhøjen bliver lyden af vinden, der leger med græsset og insekter, som sværmer i blomsterne, til en nærmest sød musik, for de, der kommer forbi. Kroppen kan blive en smule forpustet af at gå op og ned eller rundt om Blomsterhøjen, men den idyl, som stedet har over sig, er meget beroligende. Tanken om måske at være i nærheden af Ragnar af Folkaættens sidste hvilested, hvor der er fredfyldt og rart, kan sende tanker i retningen af, hvilket eftermæle andre mon efterlader sig århundreder efter deres død?

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er Blomsterhøjen tilskrevet stor betydning, fordi jorden er særligt Hellig her, da adskillige Regenter ligger begravet i gravhøjen, hvilket har gjort attraktionen interessant for pilgrimme.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Blomsterhøjen betegnet som Helligdom og et pilgrimsmål.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi beskriver en teori, at Blomsterhøjen må være Ragnar af Folkaættens gravhøj, siden det er den smukkeste i Gravhøjsbæltet.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi beskriver en teori, at der må være magi indblandet, siden der kan være blomster på alle årstider.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev gravhøjen opført omkring år 700 FNFT (under Eftermælernes Arv), da Ragnar af Folkaætten antageligt blev begravet der. Måske.

Kronologisk diskussion

Indenfor Fladlandsk kronologi har der været diskussion om betydningen af at der ikke er markeringer ved Blomsterhøjen, og nogle sår tvivl om hvorvidt Ragnar er begravet der, men det er dog ikke en udbredt teori.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. maj, 2024