Celestologer

Celestologer er en vidensfunktion, der bliver brugt om personer, som har certificering indenfor videnslæren Celestologi.

Celestologer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi indebærer det at være Celestolog ofte at undervise, forske og graduere andre indenfor Celestologi.

Akademiske Celestologer

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver personer, der har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren, kaldt Akademiske Celestologer. Det er kun muligt at opnå certificeringsgrad IV ved at blive udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at være Professor eller Adjunkt, hvilket indebærer at undervise og forske indenfor videnslæren. Medlemskab af EVEAtroens Præsteskab er også en forudsætning for at være Akademiske Celestolog indenfor Fladlandsk Celestologi.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Celestologer betegnet som et Helligt udtryk.

Kendte eksempler

I Fladlandet er et kendt eksempel på en Celestolog Mar Dérkomai, der er Akademisk Celestolog.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. marts, 2024