Celestologer

Celestologer er en vidensfunktion, der bliver brugt om personer ud fra, at de er ansat af et Akademi eller Universitet til at undervise og forske indenfor videnslæren Celestologi.

Celestologer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det kun personer, der har studeret Celestologi på både Akademi og Universitet, samt er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, som bliver kaldt Celestologer. Medlemskab af EVEAtroens Præsteskab er også en forudsætning for at være Celestolog indenfor Fladlandsk Celestologi.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Celestologer betegnet som et Helligt udtryk.

Kendte eksempler

I Fladlandet er et kendt eksempel på en Celestolog Mar Dérkomai.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. december, 2022