Celestologer

Celestologer er en vidensfunktion, der bliver brugt om personer ud fra deres tilknytning til et Akademi eller Universitet indenfor videnslæren Celestologi.

Celestologer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det kun personer, der har studeret Celestologi på både Akademi og Universitet, samt er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, som bliver kaldt Celestologer. Medlemskab af EVEAtroens Præsteskab er også en forudsætning for at være Celestologer indenfor Fladlandsk Celestologi.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Celestologer betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022