Dekaner

Dekaner er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som er ledere af et Kollegium.

Dekaner er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Dekaner betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Dekaner

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro og har mindst én favorisering.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve (som Attaché, medmindre der er givet dispensation af personen, der udnævner).
 • Ansøgeren er blevet udnævnt af Rektoren i det Len, hvori det tilknyttede Akademi befinder sig. Dog har Rektor for det Universitet, hvori det givne Kollegium befinder sig, veto-ret overfor beslutningen.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Fladlandsk Dekan udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler, som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Højadelig) Gemal, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 2 Professorer til at lave undervisning, forskning og forestå certificering, 1 for hvert af de 2 videnslærer, der er Elektorater tilknyttet Kollegiet. De to Professorer vil desuden blive medlemmer af det tilknyttede Elektorat, og bære titlen Elektokrat.
 • * Advisørelever af første grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • * Advisørelever af anden grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • 1 Advisør (Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor).
 • * Scriplere (eventuelt Arkivarer).
 • 1 Kammertjener til at hjælpe med personlige tjeneropgaver.
 • 1 Kammerskriver til at hjælpe med personlige skriveopgaver.

Muligheder for forfremmelse

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Dekan opnå forfremmelse som Rektor.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024