Domæner

Domæner er en egnsvariant, der betegner egne, som er under en dominators kontrol.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Fladlandet betegnet som domæne for EVEA Guddommene.

ENTOLOGISK SKILDRING

Domænerne vil oftest bære præg af dominatorernes humør, personligheder og tanker.

Senest opdateret: 16. september, 2021