Effekter

Effekter er et kosmokoncept, der beskriver de forventede konsekvenser af magiske handlinger.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Hvor effekter beskriver de forventede konsekvenser af magiske handlinger, bliver de reelle konsekvenser, som handlingerne medfører, kaldt virkningen eller symptomerne.

Effekter og tilstande

Det kan være lidt forvirrende at skelne mellem effekten og virkningen, da begge kan blive omtalt på næsten samme måde. Hvis en kaster taler om at ville påføre nogen en mutation, så er der tale om en forventet konsekvens, altså en effekt. Hvis en kaster derimod taler om at undersøge og måske helbrede en person, der lider af en mutation, så er det i stedet en tilstand (også kaldet en tilstandsbetegnelse). Begge dele er dog mutationer. Beskrivelser af forskellige typer af effekter, er det samme som tilstandsbetegnelser, og står derfor beskrevet der.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. februar, 2024