Endikte

Endikte er en daimon, der er dominator af vildegnen Endiktes Have, og som er berygtet for at få folk til at forsvinde sporløst.

ENTOLOGISK SKILDRING

Endikte er ifølge myten fortabelsen. En blomstereng af berusende længsel efter det, der for evigt er fortabt. En fantasibåret flugt fra virkelighedens ubærlige byrde og ubehag. Myten fortæller, at Endikte var forelsket og ønskede at skabe det perfekte sted til det første romantiske møde. Daimonen brugte år og dage på at forberede sig, men med tiden fandt målet for kærligheden en anden, før Endikte nåede at udtrykke sin kærlighed. Endikte lukkede sig derfor om sig selv og sin perfekte have og venter stadig på at modtage sit længe ventede besøg. Med tiden har daimonen for længst glemt, hvordan den, hun blev forelsket i, så ud. Derfor møder Endikte enhver gæst med samme glæde og imødekommenhed. Men når daimonen indser, at en gæst ikke er den, som hun ventede på, bliver hun skuffet og forhindrer vedkommende i nogensinde at rejse igen. Myten fortæller, at folk, som er blevet fanget i haven, bliver fortabte sjæle, der utilsigtet hjælper med at lokke flere til fortabelsens have. Endikte kan ifølge myten lade de fortabte vandre med illusioner af deres mistede, levende som døde. Det gør, at de kan virke glade ved første øjekast. I Endiktes have fortæller myten, at det er, som om tiden står stille.

Lokalbefolkningen hævder, at der er stor forskel på, hvor kraftig påvirkelsen fra Endikte er, alt efter hvor i daimonens domæne folk befinder sig. Særligt udsatte områder er markeret ved, at der er malet store blomster på træerne.

Lokalbefolkningen anbefaler, at tilrejsende sørger for at holde sig på afstand af områder, der er markeret som værende særligt påvirkede af Endikte. Derudover bør enhver tilrejsende gøre op med sig selv, hvor deres hjerte ligger, og kun opholde sig i vildegnen, hvis de er sikre på, at de kan tøjle deres indre behov for virkelighedsflugt. Folk bør medbringe gaver fra nogen, de holder af, i en snor om halsen og ofte se på dem og højt sige, at de savner deres kære og deres hjem. Det bliver også nævnt som fornuftigt at sige den nuværende dato, samt den dato der er planer om hjemrejse højt med jævne mellemrum.

En teori beskriver, at Endiktes Have indeholder nogle særlige frugter, der gør det muligt at leve længere, og at det er grunden til, at det virker, som om der er forstyrrelser i tiden. Det har dog ikke været muligt at skaffe et eksemplar af frugten, da alle ekspeditioner er forsvundet sporløst.

Kategorisering af Endikte

Endikte bliver kategoriseret som en trin 4 daimon af varianten dominator. Du kan her læse begrundelsen for kategoriseringen:

Orakeltegn: Der er ingen observationer af orakeltegn for Endikte, så det bliver formodet, at entiteten er ude af stand til at skabe dem.

Tilstedeværelse: Endiktes tilstedeværelse er blevet observeret indenfor vildegnen Endiktes Have. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemegn.

Indflydelse: Endiktes indflydelse er blevet observeret indenfor vildegnen Endiktes Have. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemegn.

Rækkevidde: Endiktes rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig indenfor vildegnen Endiktes Have og den sydlige del af Lenet Sydlenet. Derfor bliver rækkevidden kategoriseret som dækkende en mellemstoregn.

Trin: Endikte bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 4 entitet.

Type: Endikte bliver beskrevet som værende uden én fast, fysisk form. Den bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Variant: Endikte er den mest magtfulde entitet i det domæne, som den befinder sig i, og bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Tilbedelse: Endikte bliver ofte tilbedt af folk, der føler sig svigtet eller overset. Det er ifølge EVEA’s Tempellov tolereret at tilbede eller indgå en orakelpagt med entiteten. Tilbedelse af entiteten bliver set som en del af trosretningen gammeltroen.

Oplevelsen af Endikte

Mødet med daimonen bliver beskrevet som afledende og beroligende. I nærheden af daimonen virker farver mere klare. Blomster og frugter virker friske og flotte, nærmest maleriske. Lyden af summende bier og rolig vind. En sagte melodi spiller i baggrunden, nærmest i harmoni med let raslende blade og cikadesang. Skuldrene synker og der kommer en indre ro. Det er lidt, som om tiden går langsommere, og behagelige dufte af blomster skaber spirende glæde. Tankerne bliver lette og fokuserer på at føle sig tryg og have det rart. Det er som at være i en rar drøm og ikke have lyst til at vågne igen. Alt andet bliver skubbet bort.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023