Entiarier

Entiarier er en antologibetegnelse, der betegner antologier, som er centreret om myter vedrørende entiteter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Udarbejdelsen af officielle entiarier bliver ofte overset af Entologielektorater, særligt, hvis der er risiko for kætterisk indhold.

Indenfor Fladlandsk entologi er det mest kendte entiarium Fladlandets Entiarium, der bliver udgivet af Izubrahes Entologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. oktober, 2023