Eslanda Skargir

Eslanda Skargir er en nulevende personage, som er kendt for at være en af Fladlandets mest anerkendte bæstologer.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Eslandas fulde navn er Eslanda Pyrrior Skargir. Pyrrior er et Heronavn.

Nævneværdige titler

Eslandas fulde titel er Profesor i bæstologi og Lector, Eslanda Skargir. Eslanda er Professor, da hun er udnævnt af Kyrias Rektor til at lede forskning og undervisning i bæstologi på Akademiet. Eslanda er Lector, da hun er udpeget af EVEAtroens Præsteskab som Præst for Archimedes, dog uden at være tilknyttet et Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Eslanda er Lector, men ikke tilknyttet et specifikt Tempel.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Eslanda er Akademisk bæstolog, da hun er ansat som Professor i bæstologi på Kyria.

KRONOLOGISK SKILDRING

Eslanda blev udlært på Præstelinjen på Kyria, som Lector.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023