Essens

Essens er en livsenergi, der er tilknyttet urkraften gnosis.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Livsekstrakt taget fra essens bliver kaldt sjæleskår. Essens er personers åndelige tilgang og er koblet til deres aura.

Dræning af essens

Hvis personers essens bliver drænet, vil de midlertidig opleve, at deres sind mister stabilitet. Deres åndelige og magiske tilstedeværelse vil være så svækket, at de vil føle sig ude af sig selv og uden mulighed for at mærke sig selv. Hvis personerne dør, mens de er påvirket af dræning, vil chokket, som essensen bliver udsat for under forsøg på magisk genoplivning, være større og markant mindske chancen for overlevelse. Dræning af en modtager fjerner vedkommendes gnosis livsenergi og sænker kraftigt sjælens modstandskraft overfor en besættende ånd. Det betyder, at modtageren er i større risiko for at blive besat, at en besættende ånd har større magt over den besatte person, og at det vil tage kortere tid for ånden at overtage kroppen helt. Hvis en modtager, der er under påvirkning af en dræning, dør, vil vedkommende have yderst svært ved at overleve chokket fra en magisk genoplivning.

Effektsyn

En kaster, der har opnået effektsyn, kan se, om der er blevet foretaget ændringer i modtagerens essens. Kasteren kan fornemme, om modtageren er mulig at dræne, eller om vedkommende allerede har mistet så meget essens, at det ikke er muligt. Effektsyn kan dog ikke fortælle, om modtageren er blevet drænet, eller om den lave essens kan være forårsaget på andre måder, som eksempelvis ved at vedkommende har været udsat for omfattende ekstraktion af sjæleskår.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023