Eurikatroen

Eurikatroen er en favorisering af Guddommen Eurika indenfor EVEAtroen.

Eurikatroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Eurikatroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der favoriserer Eurika, og dermed følger Eurikatroen, bliver kaldt Eurikatro.

For at en person kan blive Eurikatro, forudsætter det, at vedkommende allerede er EVEAtro, har gennemført en navngivningsceremoni under Eurika, samt bærer Edsmærker og et Essensnavn.

Eurika bliver ofte tilbedt af folk, der søger at finde deres Skæbnesti for derefter at turde følge eller bevidst udfordre den. Det handler om at se sin Skæbne, sit liv, sine Forbindelser og de sandheder, der eksisterer, i øjnene og leve i harmoni med det. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Eurika, bliver kaldt mørk Eurikatro.

Tilbedelse indenfor favoriseringen

Eurikatro personer opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante. De viser tydeligt, at de favoriserer Guddommen Eurika.

Favoriseringens læresti

Indenfor Eurikatroen er det vigtigste Skæbnen og flokken. Det bliver tydeliggjort ved, at alle Eurikatro personer har svoret at følge Eurikakodexet.

Blandt de Eurikatro er det udbredt at føle frygt. Bekymringen er, at hvis frygten ikke bliver holdt stangen, fører den til falskhed, og for de Eurikatro er det forfærdeligt at udvise falskhed. Derfor bliver de Eurikatro gennem deres dannelse hjulpet til at følge Eurikas værdier, hvormed de lærer at opbygge mod, der lader dem stå imod frygtens greb. Tre principper er vigtige for de Eurikatro:

 • Skæbnen betyder, at Eurikatro bør følge den indre tilskyndelse til at udforske deres Skæbne. Når de erkender deres Skæbnesti, kan de vælge enten at følge den eller udfordre den.
 • Etikken betyder, at Eurikatro bør følge deres etik og Eurikaskodexet. De bør i alle handlinger kun agere på en måde, hvor de selv kan se sig i øjnene.
 • Åbenheden betyder, Eurikatro bør være tilstræbe åbenhed og udbrede viden. 

Favoriseringens Skismaer

Indenfor Eurikatroen er der et kendt Skisma omkring, hvordan Eurikatro bedst bør forholde sig til deres Skæbne.

 • Skæbnestien tilskynder, at Eurikatro bør søge at følge deres Skæbne. De ser Skæbnen som den bedste vej gennem deres liv, samt hvor de gør størst forskel og er mest sandfærdige.
 • Kontrastien foreslår, at Eurikatro i stedet frasiger sig deres Skæbnesti og skærer sig deres egen vej gennem livet, i en konstant trods mod deres Skæbne.

Favoriseringens redskaber

Indenfor Eurikatroen bliver der anvendt en række redskaber til tilbedelse, særligt i forbindelse med livsceremonier under Eurika. De mest kendte er Edsmærker og Eurikakodexet. Derudover bliver der anvendt fakler og fjerpenne.

Altre og husaltre dedikeret til Eurika bliver dekoreret ud fra at skabe en lys og forårsagtig stemning, omgærdet af lethed. Her bliver der ofte anvendt genstande af glas og krystal, samt pæne blomster. Farvede glasflasker, flettede kurve og små krystaller er udbredte.

Favoriseringens symboler

Eurikatroen anvender Eurikas symboler. Eurikas primære symbol er Erkendelsens E. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Sandhedsskriftet og Skæbnesaksen.

Favoriseringens anden symbolik

Eurika har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet ild: Eurikas element er ild, særligt i form af aspektet lys.
 • Årstiden forår: Eurikas årstid er foråret. Deres tilstedeværelse skulle efter sigende være enorm stærk i forårsmånederne, hvor de skaber den smukkeste balance i vejret på gode dage og lader sit humør løbe løbsk på de dårlige.
 • Madvarer: Eurika bliver forbundet med moreller (sødekirsebær), hasselnødder, havtorn.
 • Instrumenter: Eurika bliver forbundet med strengeinstrumenter.

Favoriseringens farvetema og stil

Eurikatroens stil handler om lys. For alle, der favoriserer Eurika, Archimedes eller begge Tvillingerne, er farveskemaet en skala. Eurika anvender gul som den primære farve, for Archimedes er rød den primære farve, og for Tvillingerne er orange den primære farve. Hvilke andre farver, der bliver brugt, handler om, hvordan relationen mellem Tvillingerne er.

HvidGulOrangeRødSort
LysEurikaTvillingerneArchimedesVarme

For Eurikas vedkommende vil de sekundære farver blive valgt ud fra relationen til Archimedes. Hvis det eksempelvis er tøj til en Eurikatro person, der står fjernt i forhold til Archimedes, vil der være flest af de lyse farver (gule og hvide). Det vil derimod være de varmere farver (røde og sorte), hvis personen ser sig som tættere på Archimedes. Det vigtigste er dog, at gul er den primære farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

Udover at efterleve værdierne, ofte indtænke symboler, farver eller symbolik i beklædningsgenstande og adfærd, er der en række små hverdagshandlinger, som mange Eurikatro personer vælger at gøre indimellem for at understøtte deres tro. Det kan være at bede bønner, ofte foran et Alter eller husalter til Eurika. Det vil ofte være Eurikas Hverdagsbøn. Hver dag når Eurikatro personer påfører sig deres Edsmaling, så sværger de at efterleve Eurikakodexet. Det er også vigtigt at skabe tydelig plads i deres liv til deres Forbindelser, uagtet om det medfører problemer.

Favoriseringens forkyndere

Forkyndere af Eurikatroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Lektor. I praksis inkluderer forkyndere også Lektorlærlinge af første grad, Lektorlærlinge af anden grad, Højlektorer og Ærkelektorer, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab. Vær opmærksom på, at Lectorer, i modsætning til Lektorer, forkynder Archimedes. Derudover forkynder Lecktorer Tvillingerne ligeligt.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Ærkelektorer. Ærkelektorer bærer et trin 5 orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Højlektorer. Højlektorer bærer et trin 4 orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Reservelektorer. Reservehøjlektorer bærer oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Lektor bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højlektorer, kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højlektor bærer.
 • Præster, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Lektorer. Lektorer bærer et trin 3 orakeltegn, der tager form af et spidst, kapitalt E.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Lektorlærlinge af anden grad. Lektorlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn, der tager form af et halv-spidst, kapitalt E.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Eurika, bliver kaldt for Lektorlærlinge af første grad. Lektorlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn, der tager form af et ikke-spidst, kapitalt E.

Forkyndernes Guddomspagt

Guddomspagten med Eurika indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Eurika. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Eurikas værdier og udlever deres Guddommelige vilje, hvis de kalder dem til handling.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Eurikatroen omkring år 900 FNFT (under Forfaldets Falmen), da den udsprang af Tvillingetroen. I år 479 FNFT (under Standhaftighedens Skjolde) havde trosretningen ændret sig til at være en favorisering under EVEAtroen.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. maj, 2024