EVEAtro (personer)

EVEAtro (personer) er en trosidentitet, hvor personer identificerer sig ud fra at følge EVEAtroen.

EVEAtro (personer) er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er EVEAtro den mest udbredte trosidentitet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er EVEAtro (personer) betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringer indenfor EVEAtroen

EVEAtro personer identificerer sig ofte også ud fra favoriseringer indenfor EVEAtroen, hvilket kan indebære at være Extaziatro, Vartigantro, Eurikatro, Archimedestro, Tvillingetro eller en kombination deraf.

Praktiserende EVEAtro

Der er ingen ydre forudsætninger for at identificere sig som EVEAtro, følge Guddommenes lære i hjertet eller tilbede dem. Netop derfor er det mere anset at følge en af Religionens favoriseringer.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023