Feltinfirmerier

Feltinfirmerier er faciliteter, der består af midlertidigt, opsatte telte, som er indrettet med mindst ét sengeleje i form af eksempelvis en feltseng, båre, seng eller lignende, personer kan ligge på.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Der bør være redskaber til at udføre undersøgelser af kroppe eller risikable indgreb. Feltinfirmerier er en forudsætning for en række aktiviteter indenfor dissektologi, særligt hvis der ikke er adgang til et infirmeri.

Indenfor Fladlandsk dissektologi er feltinfirmerier betegnet som remedier.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. august, 2022