Feltinfirmerier

Feltinfirmerier er faciliteter, der består af midlertidigt, opsatte telte, som er indrettet med mindst ét sengeleje i form af eksempelvis en feltseng, båre, seng eller lignende, personer kan ligge på.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Der bør være redskaber til at udføre operationer eller undersøgelser af kroppe. Feltinfirmerier er en forudsætning for mange aktiviteter indenfor dissektologi.

Indenfor Fladlandsk dissektologi er feltinfirmerier betegnet som remedier.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. december, 2021