Firkløveret

Firkløveret er et Len i Riget Fladlandet, der er kendt for sine fire eksotiske skove med hver sin træsort.

KARTOLOGISK SKILDRING

Firkløveret befinder sig i den sydvestlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Bakkedalen, Jammersletten, Morænen, Slangeheden og Tågedalen, samt vildegnen Tågelandet. Lenet består af ti Herreder.

Indenfor Fladlandsk kartologi er Firkløveret betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er græsland, skovland og vandområde. Landskabet er markant, da det er tydeligt, at intet er tilfældigt. Oprindeligt var området en mose, men Bohringers Dige blev bygget rundt om Lenet for at dræne vandet ud. Græslandets opdyrkede marker udnytter hver eneste kvadratmeter mest muligt. Der er et rigt dyreliv i skovene, hvor særligt de mange farverig fugle pryder trætoppene. På græslandet er der mest smådyr og insekter, som kan finde skjul i bevoksningen.

Landmærker

Lenet indeholder Bohringers Dige, Firkløverskovene og søen Tågespejlet.

Områdefortællinger

Lenet indeholder ingen områdefortællinger.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staderne Alsikhum, Khamakho og Ludnos, samt Lensstaden Khastavel.

Seværdigheder

Lenet indeholder ikke steder, der er betegnet som seværdigheder.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Lensejeren af Firkløveret er Slægten Liopantra.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

Særligt udbredte favoriseringer er Archimedestroen og Extaziatroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Firkløverets Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:   

Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningener kendt for at være fokuseret og effektiv, når den arbejder. Folk i Lenet italesætter ofte vigtigheden af, at der aldrig kommer mere ud af Lenet, end der kommer ind.

Beskæftigelser

Skovhugger, jæger, savmøllearbejder, snedker og bonde.

Kulturer i egnen

Egnsprøver inkluderer, at hver af Firkløverskovene indeholder en forhindringsbane, som slanger sig ind og ud mellem træerne. Den sværeste af forhindringsbanerne, som også er den mest prestigefyldte at have gennemført, er den i mahogniskoven, dernæst denyaskoven, så poppelskoven og sidst balsaskovens bane.

Egnsretter inkluderer ristede kastanjer fra Lensstaden Khastavels særligt avlede kastanjetræer.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Lenet oprettet under Standhaftighedens Skjolde (500-450 FNFT) som én samlet egn, da Den Khartavianske Koloniseringsstyrke havde indtaget området, og adskilt det fra Tågebæltet. Umiddelbart derefter påbegyndt Khartavianerne landskabsformningen af egnen. De navngav fra starten af Firkløveret ud fra de fire skove, det var en del af deres plan at skabe der, selvom der gik årtier før det blev en realitet. Under Gnistens Inddæmning (450-400 FNFT) og Håbets Støbeform (400-289 FNFT) blev egnen udvidet til at inkludere mere af det område, der før var under vand i Tågespejlet. I 289 FNT blev Firkløveret formaliseret som værende et Fladlandsk Len, som en del af genetableringen af Riget Fladlandet.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. september, 2023