Gravmæler

Gravmæler er attraktioner, der er centreret om betydningsfulde, afdøde personers grave, og hvor det er muligt for personer at gennemføre begravelsesceremonier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er gravmæler altid placeret på indviet jord.

ENTOLOGISK SKILDRING

Gravmæler er inddelt ud fra deres udformning.

Indenfor Fladlandsk entologi er gravmæler inddelt i gravhøje, gravpladser og krypter.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023