Helligdomme

Helligdomme er trossteder, der formelt af en Religion er ophøjet til at være særligt betydningsfulde.

Helligdomme er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det Accadias Celestologielektorat, der vælger hvilke steder, der er betegnet som Helligdomme. Helligdomme er oftest bygningsværker, gravmæler, monumenter eller ruiner. Et sted bliver oftest betegnet som Helligdom fordi det befinder sig på Hellig grund, og har en vigtig betydning EVEAtroen. Et sted kan først blive betegnet som Helligdom efter det er blevet konsekreret, hvilket er en form for Religiøs indvielse. Mange Helligdomme bliver desuden også betegnet som pilgrimsmål. Steder, der er betegnet som Helligdomme bliver samlet i Clericalis EVEA.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Helligdomme betegnet som et Helligt udtryk.

Kendte eksempler

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er den mest kendte Helligdom Kronlenets Tempel.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. april, 2024