Jarler

Jarler er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som på vegne af en Baron, har ansvaret for lokal administration i byer, af størrelsen stader indenfor den egn, som er tilknyttet Baronens titel.

Jarler er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver Jarler udnævnt af Baron, der også bestemmer, hvor mange Borgmestre vedkommende må udnævne til at hjælpe sig. Jarlen er ansvarlig for at der er gældende lokallov, men ikke nødvendigvis den samme, overalt i Lenet. Jarlen udnævner mindst én Borgmester til hver stad, til at hjælpe sig. Jarlen rejser rundt til de stader, der er i det Len, vedkommende er tilknyttet, minimum hver gang der bliver udnævnt en ny Borgmester. I nogle Len bestemmer Jarlen selv, hvem der bliver udnævnt til Borgmester, mens det i andre tilfælde sker gennem et valg. En Jarl kan vælge at udnævne mere end én Borgmester til samme, by, hvilket især er udbredt i Lensstader, såfremt at Baronen accepterer det. Hvis Lensejeren er utilfreds med et valg af Borgmester, så sørger en Jarl selvfølgelig for at det bliver ændret, uanset hvordan den givne Borgmester var blevet valgt.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Jarler betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Jarler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det er en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro (og har mindst én favorisering).
  • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Jarler, ligesom at titlen ikke åbner for at tage certificering.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Baron (Lensejer).

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Jarl udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • * Borgmestre til at varetage administration i vigtige byer.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024