Kavaler(titler)

Kavaler(titler) er en titelbetegnelse, der betegner titler, som indebærer det at være Kavaler for nogen.

Kavaler(titler) er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Det er værd at bemærke følgende om Kavalertitler:

  • Kavalertitler giver ikke bærere ret til at udnævne Gemaltitler, Kavalertitler eller Myndlingetitler.
  • En person har kun mulighed for at udnævne én Kavalertitel. Det gælder også, hvis vedkommende har to titler, der udløser mulighed for at udnævne den givne titel. Den eneste undtagelse er, at der ikke er begrænsning på det antal personer, folk med en Storadelig eller Royal titel kan udnævne, såfremt de ikke har en Kavalertitel eller Gemaltitel.
  • Kavalertitler giver ikke bærere ret til at opnå certificeringsgrader eller foretage certificering af andre (de forhindrer det dog heller ikke).
  • Kavalertitler ændrer sig, hvis den person, hvis titel, Kavalertitlen er givet ud fra, får en anden titel, der har højere eller lavere stand end før. I så fald skifter Kavalertitlen tilsvarende (eksempelvis fra Herskabskavaler til Lavadelig Kavaler).
  • Kavalertitler bliver ugyldiggjort, hvis den person, hvis titel, Kavalertitlen er givet ud fra, ikke længere vedstår sig Kavaler-relationen, dør eller skifter til at have borgerlig eller standsløs stand, og derved ikke kan opretholde en Kavalertitel.
  • Kavalertitler er ugyldige efter én måned, medmindre den person, hvis titel, Kavalertitlen er givet ud fra, aktivt vælger at forny den.

Kategorisering af Kavalertitler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er følgende betegnet som Kavaler(titler): Herskabskavalerer, (Højadelige) Kavalerer, (Lavadelige) Kavalerer, (Storadelige) Kavalerer og (Royale) Kavalerer.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det ofte svært at skelne, hvilken relation der er tale om, og da det kan blive betragtet som uhøfligt at spørge til det, medfører personer med nyerklærede Kavalertitler ofte en del rygter.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023