Kernesymboler

Kernesymboler er heraldikelementer, der betegner den vigtigste del af et heraldisk symbol.

Senest opdateret: 16. september, 2021