Khridimas Kosmologielektorat

Khridimas Kosmologielektorat er Kosmologielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Khridima i Lenet Khatan, samt i Khridima Kollegium i Kronlenet.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er Khridimas Kosmologielektorat øverste myndighed og bestemmer, med Regentens tilladelse, indholdet i sektionen om kosmologi i Arcana Magica.

Offgame Information

Senest opdateret: 16. februar, 2022