Kønsidentiteter

Kønsidentiteter er kulturidentiteter, hvor personer identificerer sig ud fra, om de primært ser sig selv som feminine, maskuline eller neutraline.

KONSULOGISK SKILDRING

Personers kønsidentitet påvirker ofte, hvilke pronominer de foretrækker at blive omtalt med. Kønsidentiteter kan være flydende, og nogle skifter mellem dem eller har flere samtidigt.

Kønsidentiteter kan blive udtrykt ved hjælp af kønsudtryk, hvor nogen vælger at udtrykke deres identificerede kønsidentitet, mens andre foretrækker at udtrykke sig med andre anderledes eller slet ikke gøre brug af det.

Da det indimellem kan være uklart ud fra personers kønsudtryk, hvilken kønsidentitet personer ønsker at blive omtalt ud fra, er det derfor udbredt, at folk hjælper hinanden med at afklare det. Kutymen er, at hvis en person er i tvivl om, hvilken kønsidentitet andre personer ønsker at blive omtalt ud fra, spørger de høfligt: “Hvilket pronomen/omtale foretrækker du, jeg bruger?” Hvis nogen er forvirrede om, hvordan de bør omtale andre, er det altid acceptabelt at bruge folks navne eller det ubestemte pronomen “vedkommende”.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er kønsidentiteter feminine (personer), maskuline (personer) og neutraline (personer).

Offgame Information

Senest opdateret: 10. september, 2023